Mesiac: apríl 2021

Oddelenie biológie

XIX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Slovenská poľnohospodárska univerzita pozýva bakalárov a diplomantov na XIX. Vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia kde môžu prezentovať výsledky svojich prác. Konferencia sa bude konať online formou 22. apríla 2021 (štvrtok). Na konferenciu je už možné sa prihlasovať na stránke: https://sites.google.com/view/svkfbp/student-conference-of-fbfs Študenti môžu prihlasovať svoje práce do nasledovných sekcií: Kvalita a spracovanie surovín a potravín…
Read more

Oznam pre študentov

Organizácia pedagogického procesu od 26.4. – 7.5.2021 Milí študenti, vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s výskytom ochorenia COVID-19, budú laboratórne cvičenia v letnom semestri prebiehať blokovou výučbou v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia. Tieto sa budú realizovať v termíne 26.4.2021 – 7.5.2021, pričom podrobný rozpis pre jednotlivé ročníky je uvedený v prílohe. Počas týchto dvoch týždňov sa nebudú realizovať prednášky…
Read more

sk_SKSlovak