Oddelenie biológie

Fakulta prírodných vied - Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ŠTÚDIUM

V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa štúdia na Fakulte prírodných vied, Oddelení biológie, Ústavu biológie a biotechnológie.

PRE ŠTUDENTOV

Sekcia pre študentov Vám odpovie na všetky otázky ohľadom Vášho budúce alebo prítomného štúdia.

PRE UCHÁDZAČOV

V tejto sekcii môžete nájsť informácie o prijatí na štúdium, harmonogram o štúdiu.
Zapíšte sa medzi našich úspešných študentov.

Aktuality

Študentská vedecká konferencia 2023

Srdečne Vás pozývame na spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a[…]

Read more

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač, Katedra biológie FPV UCM v Trnave poskytuje v akademickom roku 2023/2024 akreditované štúdium v študijných programoch: Bakalárske jednoodborové štúdium (Bc.) – Aplikovaná biológiaMagisterské jednoodborové štúdium (Mgr.) –[…]

Read more

XXI. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva si Vás dovoľuje pozvať na XXI. Vedeckú konferenciu študentov bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia, ktorá sa bude konať pod záštitou prof.[…]

Read more

Veda a výskum

V nasledujúcich sekciách sa môžete dozvedieť viac o našom vedeckom zameraní, získate informácie o vedeckom časopise publikovanom na fakulte a aktuálne vedených vedeckých projektoch.

Vedecké zameranie Oddelenia biológie

Vedecké zameranie jednotlivých členov Oddelenia biológie. V tejto sekcii nájdete vedecké zameranie výskumných skupín.

NBC Journal

Na fakulte vydávame vlastný vedecký recenzovaný časopis v anglickom jazyku Nova Biotechnologica et Chimica.

Projekty

Aktuálne vedené vedecké domáce a medzinárodné projekty jednotlivých členov Oddelenia biológie

Členovia Oddelenia biológie

ODDELENIE BIOLÓGIE

GALÉRIA

Prezrite si fotografie našich aktivít spojených s Oddelením biológie a ostatných našich činností priamo v akcii.

POZRITE SI VŠETKY FOTOGRAFIE

Kontaktujte nás

Prostredníctvom nasledujúceho formulára nás môžet kontaktovať s Vašimi prípadnými otázkami.

    en_USEnglish