Dokumenty

Oddelenie biológie

Na stránke dokumenty nájdete všetky potrebné dokumenty spojené so štúdiom.

Tlačivo univerzálna žiadosť:

Žiadosť o vydanie preukazu študenta UCM:

Žiadosť o uznanie skúšok:

Žiadosť o ubytovanie:

Individuálny študijný harmonogram 1. a 2. strana:

Žiadosť o upravenie školného:

Potvrdenie o návšteve školy:

Ohlásenie o mimoriadnej situácii pri používaní preukazu UCM:

en_USEnglish