Konzultačné hodiny

Katedra biológie

Tu nájdete aktuálne konzultačné hodiny jednotlivých pracovníkov Katedry biológie na letný semester AR 2022/2023.

Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry biológie

Konzultácie si, prosím, dohodnite vopred e-mailom.

Menoe-mailová adresadeňhodinamiestnosť
RNDr. Lucia Bocánová, PhD.lucia.bocanova@ucm.skPondelok11:00 – 13:00Špačince 216
RNDr. Zuzana Gerši, PhD.zuzana.gersi@ucm.skPondelok8:25 – 10:15Špačince 224
Ing. Miroslav Glasa, DrSc.miroslav.glasa@ucm.sk  Utorok8:30 – 10:00Špačince 216
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.stefan.janecek@ucm.skPondelok10:00 – 11:00Hajdóczyho 324, Trnava
RNDr. Michal Konečný, PhD.michal.konecny@ucm.sk  Piatok10:00 – 11:00Špačince 207
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.juraj.krajcovic@ucm.skPondelok
Utorok
13:00 – 14:00
10:00 – 11:00
Hajdóczyho 313, Trnava
Špačince 208
RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.michaela.mrkvova@ucm.skUtorok8:00 – 10:00Špačince 224
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.milan.seman@ucm.skUtorok11:00 – 13:00Špačince 208
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.lubica.uvackova@ucm.skUtorok
Streda
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
Špačince 212
Ing. Eva Ürgeová, PhD.eva.urgeova@ucm.sk  Streda8:30 – 10:00Špačince 212
Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.dominika.veselenyiova@ucm.skPondelok13:00 – 14:00Hajdóczyho 219, Trnava
en_USEnglish