Poplatky za štúdium

Oddelenie biológie

Poplatky súvisiace so štúdiom, s prekročením štandardnej dĺžky štúdia, ročným školným za súbežné štúdium, poplatky za prijímacie konanie, za vydanie dokladov o štúdiu, poplatok za rigorózne štúdium a podobne si môžete pozrieť tu.

Školné na akademický rok 2022/2023 (externé štúdium, súbežné štúdium a nadštandardné štúdium) a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2021/2022

en_USEnglish