Študijné pobyty

Oddelenie biológie

Koordinátor pre Erasmus+ na Oddelení biológie: RNDr. Zuzana Gerši, PhD.

tel.: 033 5565 341; e-mail: zuzana.gersi@ucm.sk

Všetky informácie a dokumenty potrebné pre vycestovanie nájdete na stránke FPV UCM: https://www.fpv.ucm.sk/sk/studium/studijne-pobyty.html

Výzva na zaslanie prihlášky na Erasmus+ mobility uskutočňované v akademickom roku 2022/2023 na FPV UCM

Erasmus+ – program Európskej únie podporujúci zahraničnú mobilitu vysokoškolských študentov a pedagógov. Viac o programe nájdete na www.erasmusplus.sk.

Študenti aj pedagógovia FPV UCM sa prihlasujú u svojho katedrového koordinátora formou písomnej prihlášky, ktorá obsahuje kontaktné údaje prihlasovaného a krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy.

  • Termín podania prihlášky je do 11. februára 2022
  • Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. februára 2022

Fakulta na základe transparentného výberového konania, podľa návrhov z oddelení, nominuje študentov a pedagógov na mobilitu v súlade s platnými bilaterálnymi dohodami.

Výzva na zaslanie prihlášky 2022/2023

Možnosť vycestovať Vám prináša i SAIA – Slovenská akademická informačná agentúra a CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá.

  • SAIA – Slovenská akademická informačná agentúra zabezpečuje programy, ktoré podporujú individuálne študijné, vzdelávacie/prednáškové a výskumné mobility zo Slovenska do zahraničia. Viac informácii nájdete na www.saia.sk.
  • CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá taktiež podporuje akademické mobility. Viac informácii nájdete na https://ceepus.saia.sk/sk/main/co-je-program-ceepus.
en_USEnglish