Štúdium

Oddelenie biológie

Na Oddelení biológie je možné študovať:

v prvom stupni bakalárskeho štúdia v odbore 3. Biológia v študijnom programe Aplikovaná biológia,

v druhom stupni magisterského štúdia v odbore 3. Biológia v študijnom programe Aplikovaná biológia,

v treťom stupni doktorandského štúdia v odbore 3. Biológia v študijnom programe Molekulárna biológia.

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rigorózne štúdium

Doktorandské štúdium

Koordinátori

en_USEnglish