Štúdium

Katedra biológie

Na katedre biológie je možné študovať v prvom stupni bakalárskeho štúdia v odbore 4.2.1 Biológia v študijnom programe Aplikovaná biológia, v druhom stupni magisterského štúdia v odbore 4.2.1 Biológia v študijnom programe Aplikovaná biológia a v treťom stupni doktorandského štúdia v študijnom programe Molekulárna biológia.

Študijný poriadok UCM v Trnave,  účinnosť od 1. 9. 2020 (s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020):

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rigorózne štúdium

Doktorandské štúdium

Koordinátori

en_USEnglish