Záverečné práce

Oddelenie biológie

V sekcii nájdete pravidlá pre písanie záverečných prác, postup pri odovzdávaní, témy prác a aktuálny harmonogram štátnych skúšok.

Pokyny pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia Aplikovaná biológia k štátnej skúške v AR 2023/2024

Štátne skúšky v AR 2023/2024

Témy záverečných prác 2023/2024

Harmonogram štátnych skúšok 2023/2024

en_USEnglish