Ing. Alexandra Hlavatá

Oddelenie biológie

doktorand (1. ročník)

Téma práce: Stratégie rastlín pre príjem, distribúciu a alokáciu kovov v rastlinách

školiteľ: prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Zameranie:

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

sk_SKSlovak