Konzultačné hodiny

Katedra biológie

Tu nájdete aktuálne konzultačné hodiny jednotlivých pracovníkov Katedry biológie na zimný semester AR 2022/2023.

Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry biológie

Konzultácie si, prosím, dohodnite vopred e-mailom.

Menoe-mailová adresadeňhodinamiestnosť
   RNDr. Lucia Bocánová, PhD.lucia.bocanova@ucm.sk  Pondelok11.00-13.00Špačince, 216
   RNDr. Zuzana Gerši, PhD.zuzana.gersi@ucm.sk  Pondelok8.25-10.15Špačince, 224
   Ing. Miroslav Glasa, DrSc.miroslav.glasa@ucm.sk  Utorok8.30-10.00Špačince, 216
  prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.stefan.janecek@ucm.sk  Utorok12.00-13.00/
16.00-17.00
Hajdóczyho, 324, Trnava
   RNDr. Michal Konečný, PhD.michal.konecny@ucm.sk  Štvrtok10.00-11.00Špačince, 209
   prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.juraj.krajcovic@ucm.sk  Streda /Štvrtok12.30-13.30 / 12.30-13.30Špačince, 208/
Hajdóczyho 325, Trnava
   RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.michaela.mrkvova@ucm.sk  Streda12.00-14.00Špačince, 224
   doc. RNDr. Milan Seman, CSc.milan.seman@ucm.sk  Štvrtok11.00-13.0Hajdóczyho, 326,Trnava
   doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.lubica.uvackova@ucm.sk  Streda9.00-11.00Špačince, 212
   Ing. Eva Ürgeová, PhD.eva.urgeova@ucm.sk  Streda13.00-14.00Špačince, 212
   Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.dominika.veselenyiova@ucm.sk  Pondelok13.00-14.00Hajdóczyho, 219, Trnava
sk_SKSlovak