Konzultačné hodiny

Oddelenie biológie

Tu nájdete aktuálne konzultačné hodiny jednotlivých pracovníkov Katedry biológie na letný semester AR 2023/2024.

Konzultačné hodiny pracovníkov Katedry biológie

Konzultácie si, prosím, dohodnite vopred e-mailom.

Menoe-mailová adresadeňhodinamiestnosť
RNDr. Lucia Bocánová, PhD.lucia.bocanova@ucm.skPondelok*11:30 – 14:00Špačince 216
RNDr. Zuzana Gerši, PhD.zuzana.gersi@ucm.skPondelok*
Streda*
8:30 – 9:30
13:00 -14:00
Špačince 224
Ing. Miroslav Glasa, DrSc.miroslav.glasa@ucm.sk  Pondelok*14:00 – 16:00Špačince 216
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.stefan.janecek@ucm.skUtorok*10:00 – 11:00Hajdóczyho 324, Trnava
RNDr. Michal Konečný, PhD.michal.konecny@ucm.sk  Pondelok*10:00 – 11:00Špačince 207
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.juraj.krajcovic@ucm.skUtorok*11:00 – 12:00Špačince 208
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.milan.seman@ucm.skUtorok*13:00 – 14:00Špačince 208
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.lubica.uvackova@ucm.skŠtvrtok*9:00 – 11:00Špačince 212
Ing. Eva Ürgeová, PhD.eva.urgeova@ucm.sk  Pondelok*
Streda*
8:30 – 9:30
13:00 – 14:00
Špačince 212
Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.dominika.veselenyiova@ucm.skPondelok*
Štvrtok*
9:30 – 11:00
9:00- 10:00
Hajdóczyho 219, Trnava
Špačince 211
* po dohode e-mailom
sk_SKSlovak