Koordinátori

Oddelenie biológie

Pre bakalárske a magisterské štúdium:

Ing. Eva Ürgeová , PhD.

eva.urgeova@ucm.sk 

miestnosť č. 212

Pre rigorózne a doktorandské štúdium:

RNDr. Zuzana Gerši, PhD.

zuzana.gersi@ucm.sk

miestnosť č. 224

sk_SKSlovak