Mgr. Michaela Schorschová

Oddelenie biológie

doktorand (1. ročník)

Téma práce: Bioinformatické prístupy k štúdiu sekvencií, štruktúr, špecificít a evolúcii amylolytických enzýmov

školiteľ: prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.

Zameranie: Výskum je zameraný na in silico analýzu amylolytických enzýmov s využitím rôznych databáz a nástrojov. Zameriavame sa na získavanie sekvenčných dát študovaných enzýmov, ich podrobné porovnanie na úrovni primárnej aj terciárnej štruktúry, identifikáciu konzervovaných sekvenčných regiónov a sekvenčno-štruktúrnym motívov v rámci ich jednotlivých domén, ktoré by mohli byť zodpovedné za ich enzymatickú aktivitu, ale aj inú funkciu, ako napríklad väzbu na alfa-glukány, prípadne iné chemické vlastnosti enzýmov.

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

sk_SKSlovak