Mgr. Peter Alaxin

Oddelenie biológie

doktorand (3. ročník)

Téma práce: Molekulárna detekcia a diverzita vírusových patogénov v divorastúcich druhoch rastlín naprieč agroekologickým rozhraním

školiteľ: Ing. Miroslav Glasa, DrSc.

Zameranie: Rastlinná virológia (/genetika)

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;  

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

 • VEGA 2/0030/20 Doba riešenia: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023 Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov. Analysis of the virome complexity and intra-species diversity from agricultural and wild plants in various agroecological contexts. – spoluriešiteľ
 • APVV-20-0015 Doba riešenia: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025 Moderné “omics” postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín. Modern “omics” approaches as effective tools for identification and characterization of leguminous viral pathogens. – spoluriešiteľ
 • FPPV: FPV-010-2021 Doba riešenia: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 Molekulárna detekcia a diverzita vírusových patogénov v divorastúcich trvácich drevinách naprieč agroekologickým rozhraním – vedúci projektu
 • FPPV: FPV-010-2022 Doba riešenia: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 Molekulárna detekcia a diverzita vírusových patogénov v divorastúcich druhoch rastlín naprieč agroekologickým rozhraním – vedúci projektu
 • Projekt OP Integrovaná infraštruktúra 313011ASN4 – Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 –  spoluriešiteľ
 • FPPV-33-2023 Doba riešenia: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 V.I.R.O.I.D.S. Výskum-Infekčných-RNA-Ochorení-Invadujúcich-Divorasty-Slovenska – vedúci projektu

Publikácie:

 1. Achs, A., Glasa, M., Alaxin, P., & Šubr, Z. (2022). Suitability of different plant species for experimental agroinfection with Plum pox virus-based expression vector for potential production of edible vaccines. Acta virologica66(1), 95-97.
 2. Mrkvová, M., Hančinský, R., Predajňa, L., Alaxin, P., Achs, A., Tomašechová, J., Šoltys, K., Mihálik, D., Olmos, A., Ruiz-García, A. B., & Glasa, M. (2022). High-throughput sequencing discloses the Cucumber mosaic virus (CMV) diversity in Slovakia and reveals new hosts of CMV from the Papaveraceae Family. Plants11(13), 1665.
 3. Alaxin, P. & Glasa, M. (2022). Viral genome characterization using Next-Generation Sequencing: A case study of Tomato bushy stunt virus. In: Valica, M. (Ed.), Aplikované prírodné vedy 2022 (pp. 4-9). Univerzita sv. Cyrila a Metoda  v Trnave.
 4. Alaxin, P., Predajňa, L., Achs, A., Šubr, Z., Mrkvová, M., & Glasa, M. (2023). Analysis of Hop Stunt Viroid Diversity in Grapevine (Vitis vinifera L.) in Slovakia: Coexistance of Two Particular Genetic Groups. Pathogens, 12(2), 205.
 5. Mrkvová, M., Achs, A., Alaxin, P., Šubr, Z., Predajňa, L., Zetochová, E., Hauptvogel, P., Šoltys, K., Candresse, T. & Glasa, M. (2023). Phaseolus vulgaris alphaendornavirus-1 is frequent in bean germplasm in Slovakia and shows low molecular variability. Acta virologica67, 11484.
 6. Pal Salamon, Zsuzsanna Nagyne-Galbacs, Emese Demian, Adam Achs, Peter Alaxin, Lukáš Predajňa, Evans Duah Agyemang, Francesco Desiderio, Andras Peter Takacs, Wulf Menzel, Dijana Škorić, Miroslav Glasa, Eva Varallyay, (2023). Clematis vitalba Is a Natural Host of the Novel Ilarvirus, Prunus Virus. In: Viruses. – ISSN 1999-4915 (online), Roč. 15, č. 9 (2023), s. [1-16].
sk_SKSlovak