Ján Barilla MSC.

Oddelenie biológie

doktorand (3. ročník)

Téma práce: Modelovanie distribúcie ako nástroj na získavanie neinvazívnych vzoriek srsti medveďa hnedého,

školiteľ: doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Zameranie:

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

sk_SKSlovak