Pozvánka na prednášku ,,Vírusy okolo násˮ

Oddelenie biológie

Pozvánka na prednášku ,,Vírusy okolo násˮ

Pozývame Vás na prednášku Vírusy okolo nás, s Ing. Miroslavom Glasom, DrSc.

Vírusy sú obligátne vnútrobunkové parazity s obrovskou variabilitou a schopnosťou rýchlo sa meniť, adaptovať a rozširovať v rôznych hostiteľských organizmoch. Hoci sú neviditeľné, infikujú všetky živé organizmy. V rámci prednášky si vysvetlíme, či sú všetky vírusy škodlivé a patogénne, aká je ich štruktúra a veľkosť genómu, ako sa replikujú v bunke a akými evolučnými procesmi sa formuje ich rôznorodosť a schopnosť rýchlo sa meniť a prispôsobovať hostiteľovi. Nevynecháme ani pandémiu (nielen) koronavírusu, problematiku detekcie vírusov a možnosti spomalenia vírusových nákaz.

Ing. Miroslav Glasa, DrSc. pracuje na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave a prednáša aj na Katedre biológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Venuje sa rastlinným vírusom a ich vzťahu k hostiteľskému organizmu, štúdiu vírusového genómu, evolučným faktorom formujúcim molekulárnu diverzitu rastlinných vírusov. Náplňou jeho výskumu je aj špecifická diagnostika vírusov. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých vedeckých projektov VEGA, APVV a spoluriešiteľom európskych projektov zameraných na molekulárnu epidemiológiu, variabilitu a detekciu vírusových patogénov. Je autorom a spoluautorom viac ako 90 vedeckých publikácií evidovaných vo Web of Science.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak