RNDr. Daniela Jamrichová, PhD.

Oddelenie biológie

vedecko výskumný pracovník

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • – Bc.
 • – Mgr.
 • – RNDr.
 • – PhD.

Pracovisko:

 • – doteraz Vedecko výskumný pracovník, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava

Hlavné oblasti vedeckého záujmu:

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske ; Diplomové ; Rigorózne ; Doktorandské

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • spoluriešiteľ projektu FPPV-27-2015: Izolácia a purifikácia rekombinantnej neglykozylovanej acetylesterázy CE16 z huby Hypocrea jecorina
 • hlavný riešiteľ projektu FPPV-29-2016: In silico analýza enzýmov s acetylesterázov aktivitov.

Spolupráca v zahraničí:

Vybrané publikácie:

 1. Jamrichová, D., Godány, A., Gašperík, J., Urbániková, Ľ. (2014). CE16 acetyl esterase from Hypocrea jecorina – a long way to soluble protein, Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca : Zborník abstraktov : 7. vedecká konferencia. – Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2014. – ISBN 978-80-89738-01-4, S. 46.
 2. Jamrichová, D., Godány, A., Urbániková, Ľ. (2015). Optimalizácia produkcie rekombinantnej acetylesterázy CE16 z Hypocrea jecorina a jej bioinformatická analýza , Drobnicov memoriál 8. ročník : Zborník príspevkov : Sekcia III – Enzymológia a proteomika / Boris Lakatoš. – Bratislava: SAV, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, 2015. – ISBN 978-80-970164-8-7, S. 59-60.
 3. Jamrichová, D., Godány, A., Gašperík, J., Urbániková, Ľ., (2015). Cloning, expression and purification of CE16 acetyl esterase from Trichoderma reesei. Abstract book of 22nd Young Research Fellows Meeting, Paris, France, 2015, S, 35.
 4. Jamrichová, D., Godány, A., Urbániková, Ľ. (2015). Bioinformatic analysis of carbohydrate esterase family CE 16. Applied Natural Sciences 2015 : Book of Abstracts : The 5th International Scientific Conference / Daniela Chmelová, Miroslav Ondrejovič. – 1. vyd. – Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. – ISBN 978-80-8105-723-6, S. 110.
 5. Jamrichová, D., Godány, A., Gašperík, J., Urbániková, Ľ., (2015). The study of CE16 acetyl esterase from the fungus Hypocrea jecorina. MATERIALS STRUCTURE : in Chemistry, Biology, Physics and Technology. – ISSN 1211-5894, roč. 22, č. 3, s.. 150-151.
 6. Jamrichová, D., Godány, A., & Urbániková, Ľ. (2015). Optimization of expression conditions of the acetylesterase CE16 from Hypocrea jecorina encoded by a synthetic gene and expressed in Escherichia coli cells. Nova Biotechnologica et Chimica14, 201-211.
 7. Jamrichová, D., Godány, A., Urbániková, Ľ. (2016). Acetylesterase CE16- a long way from synthetic gene to soluble and active protein. Sborník přednášek a posterů, program : XXV. biochemický sjezd Praha 13.-16. 9. 2016 / Marie Stiborová a kolektív autorů. – 1. vyd. – Praha: Venice, 2016. – ISBN 978-80-270-0331-0, S. 188.
 8. Vidová, B., Oravkinová, M., Jamrichová, D., Šramková, Z., Tišáková, L., Godány, A., Urbániková, Ľ. (2016). Enzymes responsible for degrading plant or bacterial cell walls, the mission: “Search, Find, Produce and Characterize!” In: Dynamics of biomolecular machines : Book of abstracts. – [Lisbon]: [COST], 2016, S. 42.
 9. Jamrichová, D., Godány, A., Gašperík, J., Urbániková, Ľ. (2017). A unique carbohydrate esterase family CE16. In Abstract book of 24th Young Research Fellow Meeting in Medicinal Chemistry, Paris, France, 2017, S.74.
 10. Jamrichová, D., Tišáková, L., Jarábková, V., Godány, A. (2017). How to approach heterogeneous protein expression for biotechnological use: An overview. Nova Biotechnologica et Chimica, ISSN 1338-6905
sk_SKSlovak