RNDr. Lucia Bocánová, PhD.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 2005 –  Bc. v odbore biológia, PriF UK, Bratislava, SR
 • 2008 – Mgr. v odbore molekulárna biológia, PriF UK, Bratislava, SR
 • 2011 – RNDr. v odbore biológia, UPJŠ , Košice, SR
 • 2015 – PhD. v odbore molekulárna biológia, PriF UK, Bratislava, SR

Pracovisko:

 • – doteraz Odborný asistent, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 2017 – doteraz vedecko-výskumný pracovník Oddelenie genomiky a biotechnológií, Ústav molekulárnej biológie, SAV v Bratislave
 • 2012 – 2014 odborný vedecký pracovník, Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, participácia na projekte: “Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: zaoberá sa štúdiom bakteriofágov, príprave a dizajnu rekombinantných proteínov, heterologickej expresii proteínov, purifikácii proteínov, proteomike a bioinformatike. V súčastnosti pracuje na produkcii a charakterizácii rekombinantných endolyzínov z profága Streptococcus agalactiae (GBS) využíteľných ako “enzibiotikovú terapiu”, v prípadoch vaginálnych bakterémií, pri urogenitálnych infekciách, pri aplikáciách a liečbe nehojacich sa rán a žilových vredov infikovaných streptokokmi, ale aj vo veterinárnej oblasti napr. na liečbu mastitíd u zvierat alebo povrchových infekcií spôsobených (GBS).

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 5; Diplomové 6; Rigorózne 0; Doktorandské 0

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

Podporené Operačným programom výskumu a vývoja financovaného z ERDF

 • “Príprava biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných proteínov” (ITMS 26240220048)
 • “Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov” (ITMS 26240220034)
 • Príprava bakteriofágov na terapiu vaginálnych a močových infekcií.
 • (APVV-16-0168, Jul 2017 – Jun 2021)APVV
 • Štúdium replikačných proteínov modelových bakteriofágov v systéme bakteriofág – hostiteľ.
 • (VEGA 2/0139/18 , Jan 2018 – Dec 2021)
 • UK/342/2009 “Optimalizácia fermentovania, kultivovania a expresia vybraných enzýmov s využitím systémovej biotechnológie”,
 • UK/423/2010 “Príprava rekombinantných proteínov E.coli s využitím “high density cell cultivation” v bioreaktore”
 • UK/460/2011 “Systém dvojitej regulácie expresie heterológnych proteínov”,
 • UK/566/2012 “Optimalizácia systému s dvojitou reguláciou expresie rekombinantných proteínov”

Vybrané publikácie:

 1. Pánčiová, L., Krahulec, J., Pleska, M., Pepeliaev, S., Levarski, Z., Stuchlik, S., & Turna, J. (2011). Dual regulation system for overexpression of heterologous gene inEscherichia coli: P28. 17. The Febs Journal278.
 2. Madyagol, M., Utekal, P., Levarski, Z., Panciova, L., Stuchlik, S., & Turna, J. (2010). Cloning, expression and purification of two yeast genes (ADH, FDH) inE. coliand determination of their catalytic properties: E5. 44. The Febs Journal277.
 3. Madyagol, M., Utekal, P., Toth, C., Pánciová, L., Hoang, V. P., Drahovska, H., Turňa, J. & Stuchlík, S. (2011). Cloning, expression, purification and functional characterization of full-length and truncated forms of aroA CP4 gene from genetically modified maize. Journal of Food & Nutrition Research50(4).
 4. Utekal, P., Tóth, C., Illésová, A., Koiš, P., Bocánová, L., Turňa, J., Drahovska, H. & Stuchlík, S. (2014). Expression of soluble Saccharomyces cerevisiae alcohol dehydrogenase in Escherichia coli applicable to oxido-reduction bioconversions. Biologia69(6), 722-726.
 5. Tkacova, A., Orieskova, M., Halgasova, N., Bocanova, L., & Bukovska, G. (2019). Identification of Brevibacterium flavum genes related to receptors involved in bacteriophage BFK20 adsorption. Virus research274, 197775.
 6. Bukovska, G., Ugorcakova, J., Halgasova, N., Bocanova, L., & Tkacova, A. (2019). The BFK20 phage replication origin confers a phage-encoded resistance phenotype to the industrial strain Brevibacterium flavum. FEMS microbiology letters366(8), fnz090.
 7. Bocanova, L., Psenko, M., Barak, I., Halgasova, N., Drahovska, H., Bukovska, G. (2022). A novel phage-encoded endolysin EN534-C active against clinical strain Streptococcus agalactiae GBS. J Biotechnol 359: 48-58.
 8. Halgasova, N., Javorova, R., Bocanova, L., Krajcikova, D., Bauer, J., Bukovska, G. (2023). Characterization of a newly discovered putative DNA replication initiator from Paenibacillus polymyxa phage phiBP. Microbiol. Res. 274: 127437-1-13.

Patentová prihláška:

 1. Bocánová L., Krahulec, J., Stuchlík, S., Turňa, J. Spôsob prípravy hostiteľského kmeňa Escherichia coli s dvojitou reguláciou expresie rekombinantných proteínov. PP 5039-2013, 17.12.2013, ÚPV SR
 2. Nový antimikrobiálny rekombinantný proteín EN534-C s  lytickými vlastnosťami voči patogénnym kmeňom Streptococcus agalactiae. PP50075-2020,17.12.2020, ÚPV SR
 3. Patent P289101 B6 (národný) : Antimikrobiálny proteín, antimikrobiálny rekombinantný proteín s lytickými vlastnosťami, expresný vektor, spôsob ich prípravy a použitie
sk_SKSlovak