RNDr. Michal Konečný, PhD.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 2000 –  Bc. v odbore Biológia, PRIF UK, Bratislava
 • 2003 – Mgr. v odbore Genetika, PRIF UK, Bratislava
 • 2007 – RNDr. v odbore Biológia, PF UPJŠ, Košice
 • 2009 –  PhD. v odbore Genetika, PRIF, UK, Bratislava

Pracovisko:

 • 2019 – doteraz Odborný asistent, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 2018 – doteraz, Odborný riaditeľ, GHC GENETICS SK, Bratislava
 • 2017 – Odborný riaditeľ, GHC Genetics, Praha, ČR
 • 2017 – European Board of Medical Genetics certificate of Clinical Laboratory geneticist
 • 2017 – Špecializácia v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 • 2010 – Špecializácia v špecializovanom odbore Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 • 2009 – 2016, Primár, Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
 • 2003 – 2009, Laboratórny diagnostik, Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: medicínska genomika, genomické technológie novej generácie, genetická diagnostika, zriedkavé genetické syndrómy

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 1; Diplomové 4; Rigorózne 0; Doktorandské 1 (školiteľ špecialista)

Členstvo vo vedeckých orgánoch a komisiách:

 • 2009 – člen pracovnej skupiny MZ SR pre tvorbu odborného usmernenia o testovaní génu KRAS
 • 2010 – člen pracovnej skupiny MZ SR pre zriedkavé ochorenia (Rare Diseases)
 • 2014 – člen pracovnej skupiny MZ SR pre tvorbu odborného usmernenia o genetickom testovaní HBOC
 • Od 2014 – člen Výboru odbornej spoločnosti SSLG SLS, podpredseda odbornej spoločnosti
 • Od 2018 – člen Výboru odbornej spoločnosti SSLG SLS, predseda odbornej spoločnosti
 • člen ESHG (European Society of Human Genetics)

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • člen riešiteľského kolektívu projektu štrukturálneho fondu EÚ: Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny [ITMS 26240220071]
 • APVV-20-0070 – Pohlavne špecifický geneticko-endokrinný pohľad na poruchy autistického spektra

Ocenenia:

 • 2005 –  Najlepšia publikácia v časopise Lekársky obzor
 • 2012 –  Najlepšia publikácia v časopise Onkológia
 • 2016 –  Najlepšia publikácia v časopise Onkológia

Kurzy a školenia:

 • 2006, Educational training for sequencing applications on ABI 3130, Applied Biosystems, Manchester, UK
 • 2007, Základný bioinformatický kurz, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra Genetiky, Bratislava, SVK
 • 2011, Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu, SKIZP
 • 2012, Workshop about Rare Diseases, EUCERD, Roma, IT
 • 2013, Training course for next generation sequencing and applications, Roche, Mannheim, GER
 • 2016, Rare Diseases Europe Roundtable 2016, Brussels
 • 2017, získaný certifikát European Board of Medical Genetics certificate of Clinical Laboratory geneticist

Vybrané publikácie:

 1. Konecny, M., Vizvaryova, M., Weismanova, E., Ilencikova, D., Mlkva, I., Weismann, P., Macháčková, G., & Kausitz, J. (2007). The spectrum and incidence of BRCA1 pathogenic mutations in Slovak breast/ovarian cancer families. Neoplasma54(2), 137.
 2. Konecny, M., Zavodna, K., Vranova, V., Vizvaryova, M., Weismanova, E., Mlkva, I., Kuglik, P., Kausitz J., & Bartosova, Z. (2008). Identification of rare complete BRCA1 gene deletion using a combination of SNP haplotype analysis, MLPA and array-CGH techniques. Breast cancer research and treatment109(3), 581-583.
 3. Zavodna, K., Konecny, M., Krivulcik, T., Spanik, S., Behulova, R., Vizvaryova, M., Weismanová, E., Galbavý, Š., & Kausitz, J. (2009). Genetic analysis of KRAS mutation status in metastatic colorectal cancer patients. Neoplasma56(3), 275.
 4. Konecny, M., Vizvaryova, M., Zavodna, K., Behulova, R., Bujalkova, M. G., Krivulcik, T., Cisarik F., Kausitz J., & Weismanova, E. (2010). Identification of a novel mutations BRCA1* c. 80+ 3del4 and BRCA2* c. 6589delA in Slovak HBOC families. Breast cancer research and treatment119(1), 233-237.
 5. Konecny, M., Milly, M., Zavodna, K., Weismanova, E., Gregorova, J., Mlkva, I., Ilenčíková, D., Kaušitz, J., & Bartosova, Z. (2011). Comprehensive genetic characterization of hereditary breast/ovarian cancer families from Slovakia. Breast cancer research and treatment126(1), 119-130.
 6. Dolesova, L., Konecny, M., Markus, J., Zavodna, K., Bohmer, D., & Repiska, V. (2015). Molecular analysis of EGFR gene in different types of tumor material from NSCLC patients. Neoplasma62(3), 439-448.
 7. Konecny, M., Markus, J., Waczulikova, I., Dolesova, L., Kozlova, R., Repiska, V., Novosadová, H. ,& Majer, I. (2016). The value of SHOX2 methylation test in peripheral blood samples used for the differential diagnosis of lung cancer and other lung disorders. Neoplasma63(2), 246-53.
 8. Zidekova, D., Waczulikova, I., Dolesova, L., Vavrova, L., Hamidova, O., Behulova, R. L., & Konecny, M. (2018). Rapid screening test of most frequent BRCA1/BRCA2 pathogenic variants in the NGS era. Neoplasma65(2), 309-315.
 9. Konecny, M., Kosova, K., Tilandyova, P., Wachsmannova, L., Baldovic, M., Krajcovic, J., Patlevicova, A., Markus, J. & Ciernikova, S. (2021). The results of multigene panel sequencing in Slovak HBOC families. Neoplasma, 68(3), 652-664.
sk_SKSlovak