RNDr. Veronika Rapant

Oddelenie biológie

doktorand (prerušené štúdium)

Téma práce: Dizajn funkčných domén bakteriofágových endolyzínov,

školiteľ: doc. Ing. Andrej Godány, CSc.

Zameranie:

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

sk_SKSlovak