XXI. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Oddelenie biológie

XXI. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

si Vás dovoľuje pozvať na

XXI. Vedeckú konferenciu študentov bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia,

ktorá sa bude konať pod záštitou prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

20. apríla 2023 na FBP SPU v Nitre.

INFORMÁCIE:

Konferencia sa uskutoční v prezenčnej forme.

Tematické okruhy (sekcie):

  • Inovácie a trendy v technológií potravín
  • Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
  • Aplikovaná biológia
  • Biotechnológie
  • Prezentácia prác študentov stredných škôl

Miesto konania:

FBP SPU v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 610/4

949 01 Nitra

Informácie:

konferencia je určená pre študentov dennej aj externej formy štúdia

  • rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský
  • príspevky budú prezentované formou prednášok
  • prednášajúcim bude k dispozícii dataprojektor
  • čas vyhradený na prezentáciu je 10 minút
  • odprezentované príspevky vo forme rozšírených abstraktov budú publikované v online publikácii v recenzovanom zborníku abstraktov

Dôležité termíny:

ŠABLÓNA ABSTRAKTU

sk_SKSlovak