doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 2002 – Mgr. vysokoškolská kvalifikácia v odbore chémia, špecializácia biotechnológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • 2010 – PhD. v odbore Genetika, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín v Nitre, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2020 – doc. v odbore Molekulárna biológia

Pracovisko:

 • 2021 – doteraz – docent, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 09/2015 – 2020 – Odborná asistentka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 2010 – 08/2015 – Vedecko-výskumná pracovníčka, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín v Nitre
 • 2006-2010 – asistentka výskumu, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín v Nitre

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: rastlinná proteomika

Vedenie prác (obhájené): Bakalárske 9; Diplomové 4; Rigorózne 1; Doktorandské 0;

Členstvo v skúšobných komisiách:

 • člen skúšobnej komisie pre Bc. a Mgr. ŠS pre študijný program Aplikovaná biológia

 Vybrané publikácie:

 1. Uváčková, Ľ., Múdry, P., Obert, B., & Preťová, A. (2008). Enzyme fingerprint analyses in tissue regenerated from anther culture of maize. Acta Physiologiae Plantarum30(6), 779-785.
 2. Obert, B., Uvackova, L., & Pret’ova, A. (2009). Maize doubled haploids via anther and microspore culture. Editor(s): DANFORTH, AT: Corn Crop Production: Growth, Fertilization And Yield. Agriculture Issues and Policies, s. 333-343.
 3. Uváčková, Ľ., Obert, B. 2011. Pozoruhodný peľ.  Biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodára na prekonanie predvídaných klimatických zmien (sucho, zvýšená teplota). A. Preťová, B. Obert, A. Hricová…[et al.]. prvé. – Nitra : Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, 2011, s. 99-114. ISBN 978-80-970662-0-8.
 4. Uváčková, Ľ., Takáč, T., Boehm, N., Obert, B., & Šamaj, J. (2012). Proteomic and biochemical analysis of maize anthers after cold pretreatment and induction of androgenesis reveals an important role of anti-oxidative enzymes. Journal of proteomics75(6), 1886-1894.
 5. Klubicova, K., Danchenko, M., Skultety, L., Berezhna, V. V., Uvackova, L., Rashydov, N. M., & Hajduch, M. (2012). Soybeans grown in the Chernobyl area produce fertile seeds that have increased heavy metal resistance and modified carbon metabolism. PLoS One7(10), e48169.
 6. Nanjo, Y., Skultety, L., Uváčková, L. U., Klubicová, K., Hajduch, M., & Komatsu, S. (2012). Mass spectrometry-based analysis of proteomic changes in the root tips of flooded soybean seedlings. Journal of proteome research11(1), 372-385.
 7. Varhaníková, M., Uváčková, Ľ., Preťová, A., & Obert, B. (2021). ARABINOGALACTAN PROTEINS IN EMBRYOGENIC AND NON-EMBRYOGENIC MAIZE CALLI. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences2021, 2262-2271.
 8. Uvackova, L., Skultety, L., Bekesova, S., McClain, S., & Hajduch, M. (2013). MSE based multiplex protein analysis quantified important allergenic proteins and detected relevant peptides carrying known epitopes in wheat grain extracts. Journal of proteome research12(11), 4862-4869.
 9. Uvackova, L., Skultety, L., Bekesova, S., McClain, S., & Hajduch, M. (2013). The MSE-proteomic analysis of gliadins and glutenins in wheat grain identifies and quantifies proteins associated with celiac disease and baker’s asthma. Journal of proteomics93, 65-73.
 10. Varhaníková, M., Uvackova, L., Skultety, L., Pretova, A., Obert, B., & Hajduch, M. (2014). Comparative quantitative proteomic analysis of embryogenic and non-embryogenic calli in maize suggests the role of oxylipins in plant totipotency. Journal of proteomics104, 57-65.
 11. Uvackova, L., Ondruskova, E., Danchenko, M., Skultety, L., Miernyk, J. A., Hrubik, P., & Hajduch, M. (2014). Establishing a leaf proteome reference map for Ginkgo biloba provides insight into potential ethnobotanical uses. Journal of agricultural and food chemistry62(47), 11547-11556.
 12. Fekecsová, S., Danchenko, M., Uvackova, L., Skultety, L., & Hajduch, M. (2015). Using 7 cm immobilized pH gradient strips to determine levels of clinically relevant proteins in wheat grain extracts. Frontiers in plant science6, 433.
 13. Klubicová, K., Uvácková, L., Danchenko, M., Nemecek, P., Skultéty, L., Salaj, J., & Salaj, T. (2017). Insights into the early stage of Pinus nigra Arn. somatic embryogenesis using discovery proteomics. Journal of proteomics169, 99-111.
 14. Ürgeová, E., Uváčková, Ľ., Vaneková, M., & Maliar, T. (2023). Antibacterial Potential of Microwave-Assisted Extraction Prepared Hydrolates from Different Salvia Species. Plants, 12(6), 1325.
sk_SKSlovak