Záverečné práce

Katedra biológie

V sekcii nájdete pravidlá pre písanie záverečných prác, postup pri odovzdávaní, témy prác a aktuálny harmonogram štátnych skúšok.

Pokyny pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia Aplikovaná biológia k štátnej skúške v AR 2022/2023

Štátne skúšky v AR 2022/2023

Témy záverečných prác 2022/2023

Harmonogram štátnych skúšok 2022/2023

sk_SKSlovak