doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 1995 – Ing. odbor Záhradníctvo, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • 1999 – PhD. odbor Záhradníctvo
 • 2018 – DrSc. odbor Virológia
 • 2023 – Doc. odbor Molekulárna biológia

Pracovisko:

 • 2020 – doteraz Odborný asistent, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 1997 – doteraz – Biomedicínske centrum SAV, Virologický ústav, Bratislava – vedúci vedecký pracovník

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: molekulárna epidemiológia rastlinných vírusov, vývoj a optimalizácia molekulárnych detekčných nástrojov, genetická diverzita a evolúcia vírusových patogénov rastlín, mechanizmy vzťahov vírus/rastlina

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0; Diplomové 5; Rigorózne 0; Doktorandské 2

Členstvo vo vedeckých orgánoch, v odborových, habilitačných a inauguračných komisiách, vo vedeckých časopisoch:

 • člen VR BMC SAV v Bratislave, VR FPV UCM v Trnave
 • Odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore Virológia (SAV, člen)
 • Associate Editor časopisu Journal of Plant Pathology
 • International Council for the Study of Virus and other Graft-Transmissible Diseases of Fruit Crops (člen management board)

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • zodpovedný riešiteľ medzinárodných projektov (7RP 1x, COST 3x, ERFF 1x) a domácich projektov (APVV 6x) a VEGA (5x)
 • VEGA 2/0030/20 (Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov)
 • APVV-20-0015 (Moderné “omics” postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín)
 • APVV-18-0005 (Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni)
 • APVV-16-0026 (Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín)

Spolupráca v zahraničí:

 • INRAE, Univ. Bordeaux, UMR BFP, 33140, Villenave d’Ornon, France
 • Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Center of Plant Protection and Biotechnology, Moncada, Spain
 • DLR Rheinpfalz, Institute of Plant Protection, Neustadt an der Weinstrasse, Germany
 • Department of Biochemistry, Molecular Biology, Entomology and Plant Pathology, Mississippi State University, Mississippi State, 39762, USA

Vybrané publikácie:

 1. Glasa, M., Cambra, M., & Candresse, T. (2014). P lum pox virus and sharka: a model potyvirus and a major disease. Molecular plant pathology, 15(3), 226-241.
 2. Glasa, M., Šoltys, K., Predajňa, L., Sihelská, N., Nováková, S., Šubr, Z., Kraic, J., & Mihálik, D. (2018). Molecular and biological characterisation of turnip mosaic virus isolates infecting poppy (Papaver somniferum and P. rhoeas) in Slovakia. Viruses10(8), 430.
 3. Glasa, M., Predajňa, L., Sihelská, N., Šoltys, K., Ruiz-García, A. B., Olmos, A., Wetzel, T., & Sabanadzovic, S. (2018). Grapevine virus T is relatively widespread in Slovakia and Czech Republic and genetically diverse. Virus genes54(5), 737-741.
 4. Glasa, M., Šoltys, K., Predajňa, L., Sihelská, N., Budiš, J., Mrkvová, M., Kraic, J., Mihalik, D.,  & Ruiz-García, A. B. (2019). High-throughput sequencing of Potato virus M from tomato in Slovakia reveals a divergent variant of the virus. Plant Protection Science55(3), 159-166.
 5. Glasa, M., Predajňa, L., Wetzel, T., Šoltys, K., & Sabanadzovic, S. (2019). First report of grapevine rupestris vein feathering virus in grapevine in Slovakia. Plant Disease103(1), 170-170.
 6. Šubr, Z., Predajňa, L., Šoltys, K., Bokor, B., Budiš, J., & Glasa, M. (2020). Comparative transcriptome analysis of two cucumber cultivars with different sensitivity to Cucumber Mosaic Virus infection. Pathogens9(2), 145.
 7. Hančinský, R., Mihálik, D., Mrkvová, M., Candresse, T., & Glasa, M. (2020). Plant viruses infecting Solanaceae family members in the cultivated and wild environments: A Review. Plants, 9(5), 667.
 8. Tomašechová, J., Predajňa, L., Sihelská, N., Kraic, J., Mihálik, D., Šoltys, K., & Glasa, M. (2020). First report of pepper cryptic virus 2 infecting pepper (Capsicum annum) in Slovakia. Plant Disease, 104(5), 1565-1565.
 9. Tomašechová, J., Hančinský, R., Predajňa, L., Kraic, J., Mihálik, D., Šoltys, K., Vávrová, S., Böhmer, M., Sabanadzovic, S.,& Glasa, M. (2020). High-throughput sequencing reveals bell pepper endornavirus infection in pepper (Capsicum annum) in Slovakia and enables its further molecular characterization. Plants, 9(1), 41.
 10. Glasa, M., Hančinský, R., Šoltys, K., Predajňa, L., Tomašechová, J., Hauptvogel, P., Mrkvova, M., Mihalik, D., Candresse, T. (2021). Molecular characterization of potato virus Y (PVY) using high-throughput sequencing: constraints on full genome reconstructions imposed by mixed infection involving recombinant PVY strains. Plants, 10(4), 753.
 11. Achs, A., Glasa, M., Alaxin, P., & Šubr, Z. (2022). Suitability of different plant species for experimental agroinfection with Plum pox virus-based expression vector for potential production of edible vaccines. Acta virologica66(1), 95-97.
 12. Mrkvová, M., Hančinský, R., Grešíková, S., Kaňuková, Š., Barilla, J., Glasa, M., Hauptvogel, P., Kraic, J., & Mihálik, D. (2022). Evaluation of new polyclonal antibody developed for serological diagnostics of tomato mosaic virus. Viruses14(6), 1331.
 13. Mrkvová, M., Hančinský, R., Predajňa, L., Alaxin, P., Achs, A., Tomašechová, J., Šoltys, K., Mihálik, D., Olmos, A., Ruiz-García, A. B., & Glasa, M. (2022). High-throughput sequencing discloses the Cucumber mosaic virus (CMV) diversity in Slovakia and reveals new hosts of CMV from the Papaveraceae Family. Plants11(13), 1665.
 14. Tomašechová, J., Olmos, A., Ruiz‑García, A. B., Canales, C., Mrkvová, M., & Glasa, M. (2022). First report of Cucumis melo endornavirus infecting Cucurbitaceae plants in Slovakia. Journal of Plant Pathology, 1-2.
 15. Achs, A., Glasa, M., & Šubr, Z. (2022). Plum Pox Virus Genome-Based Vector Enables the Expression of Different Heterologous Polypeptides in Nicotiana benthamiana Plants. Processes10(8), 1526.
 16. Slavíková, L., Ibrahim, E., Alquicer, G., Tomašechová, J., Šoltys, K., Glasa, M., & Kundu, J. K. (2022). Weed Hosts Represent an Important Reservoir of Turnip Yellows Virus and a Possible Source of Virus Introduction into Oilseed Rape Crop. Viruses14(11), 2511.
 17. Khalili, M., Candresse, T., Koloniuk, I., Safarova, D., Brans, Y., Faure, C., … & Marais, A. (2023). The expanding menagerie of Prunus-infecting luteoviruses. Phytopathology®113(2), 345-354.
 18. Alaxin, P., Predajňa, L., Achs, A., Šubr, Z., Mrkvová, M., & Glasa, M. (2023). Analysis of Hop Stunt Viroid Diversity in Grapevine (Vitis vinifera L.) in Slovakia: Coexistence of Two Particular Genetic Groups. Pathogens12(2), 205.
 19. Morán, F., Olmos, A., Glasa, M., Silva, M. B. D., Maliogka, V., Wetzel, T., & Ruiz-García, A. B. (2023). A Novel and Highly Inclusive Quantitative Real-Time RT-PCR Method for the Broad and Efficient Detection of Grapevine Leafroll-Associated Virus 1. Plants12(4), 876.
 20. Mrkvová, M., Achs, A., Alaxin, P., Šubr, Z., Predajňa, L., Zetochová, E., Hauptvogel, P., Šoltys, K., Candresse, T. & Glasa, M. (2023). Phaseolus vulgaris alphaendornavirus-1 is frequent in bean germplasm in Slovakia and shows low molecular variability. Acta virologica67, 11484.
sk_SKSlovak