Mgr. Alexandra Vozárová

Oddelenie biológie

doktorand (3. ročník)

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Téma práce: Fenotypová, genotypová a fylogenetická analýza patogénnych vibrií izolovaných z akvatických biotopov Slovenska.

školiteľ: doc. RNDr. Milan Seman, CSc.

Zameranie: Mikrobiológia – bakteriálne rody Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 1

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

  • FPV-02-2021 Izolácia a fenotypová identifikácia vibrií z akvatických biotopov Slovenska
  • FPPV-23-2022 Fenotypová identifikácia vibrií izolovaných z akvatických biotopov Slovenska komerčným systémom ENTEROtest 24 N

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

  1. Vozárová, A., Sojka, M., Seman, M. & Fľaková, R. (2020). Izolácia a identifikácia aeromonád z vôd Malého Dunaja. Podzemná voda, 26(1), 36-44.
  2. Vozárová, A. & Seman, M. (2020). Isolation and identification of emerging pathogens of the taxa Vibrionaceae from the waters of the Little Danube River. Applied Natural Sciences – A Young Scientists Journal, 49-50.
  3. Vozárová, A. & Seman, M. (2020). Emerging pathogens of the taxa Vibrionaceae: Isolation and identification from the waters of the Little Danube River [Extended abstract]. In M. Valica (Ed.), Aplikované prírodné vedy 2020 (pp. 167-168). Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  
  4. Vozárová, A. & Seman, M. (2021). Plesiomonas shigelloides isolated from the Little Danube River in Slovakia [Extended abstract]. In M. Valica (Ed.), Aplikované prírodné vedy 2021(pp. 151-152). Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
  5. Vozárová, A. & Seman, M. (2022). Isolation and biochemical identification of pathogenic Vibrio spp. from the aquatic biotopes of Slovakia. In M. Valica (Ed.), Aplikované prírodné vedy 2022 (pp. 93-98). Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
  6. Fľaková, R., Jamrišková, P., Seman, M., Ondrejková I. & Vozárová, A. (2022). Kvalita povrchovej vody Malého Dunaja. In A. Patschová, V. Chudoba, A. Kušnier Palugová (Eds.),  20. Slovenská hydrogeologická konferencia (pp. 47-48). Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov.
sk_SKSlovak