Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.

Oddelenie biológie

prodekanka pre vedu a medzinárodné vzťahy

vedecko výskumný pracovník

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 2015 – Bc., odbor: Biológia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2017 – Mgr., odbor: Genetika, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2021 – PhD., odbor: Molekulárna biológia, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Pracovisko:

 • 2021– doteraz Vedecko výskumný pracovník, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 2018 University of Warsaw, Inštitút molekulárnej fylogenetiky a evolúcie. Varšava, Poľsko 
 • 2018 MAGI laboratórium klinickej genetiky, San Felice del Benacco, Taliansko
 • 2019 University of Warsaw, Inštitút molekulárnej fylogenetiky a evolúcie. Varšava, Poľsko
 • 2020 MAGI laboratórium klinickej genetiky, San Felice del Benacco, Taliansko

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: bioinformatika, molekulárna a evolučná biológia, otázky pôvodu a evolúcie eukaryotických buniek, regulácia expresie génov, identifikácia proteínov, genomika a transkriptomika, humánna genetika, výskum zriedkavých ľudských genetických ochorení

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske ; Diplomové ; Rigorózne ; Doktorandské  

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • zodpovedný riešiteľ: VEGA 1/0535/17, názov projektu: “Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť”, riešiteľské obdobie: 2017-2020
 • Grant laboratória MAGI (2019 – 2020) – vedúci M. Bertelli Výskum zriedkavých genetických ochorení
 • VEGA 1/0694/21 (2020 – 2024) vedúci J. Krajčovič Vplyv intra- a extracelulárnych faktorov na metabolizmus a motilitu euglenoidných bičíkovcov
 • projekt 313011ASN4 (2020-2023) Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID19

Spolupráca doma a v zahraničí:

 • spolupráca s University of Warsaw, Inštitút molekulárnej fylogenetiky a evolúcie. Varšava, Poľsko 
 • spolupráca s MAGI laboratórium klinickej genetiky, San Felice del Benacco, Taliansko

Vybrané publikácie:

 1. Paolacci, S., Borrelli, A., Stuppia, L., Campanile, F. C., Dallavilla, T., Krajčovič, J., Veselenyiova, D., Bertelli, M. (2019). Mendelian obesity, molecular pathways and pharmacological therapies: a review. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 23(3), 1357-78.
 2. Michelini, S., Amato, B., Kenanoglu, S., Veselenyiova, D., Dautaj, A., Kurti, D., Baglivo, M., Dundar, M., Krajcovic, J., Miggiano, G.A., Aquilanti, B., Matera, G., Velluti, V., Gagliardi, L., Basha, S.H., Bertelli, M. (2020). Rare PECAM1 variants in three families with lymphedema. Lymphology, 53(3), 141-151.
 3. Michelini, S., Amato, B., Ricci, M., Kenanoglu, S., Veselenyiova, D., Kurti, D., Baglivo, M., Manara, E., Dundar, M., Krajcovic, J., Basha, S.H., Priya, S., Serrani, R., Miggiano, G.A.D., Aquilanti, B., Matera, G., Velluti, V., Gagliardi, L., Dautaj, A., Bertelli, M. (2020). Segregation Analysis of Rare NRP1 and NRP2 Variants in Families with Lymphedema. Genes, 11(11), 1361.
 4. Ricci, M., Daolio, C., Amato, B., Kenanoglu, S., Veselenyiova, D., Kurti, D., Dautaj, A., Baglivo, M., Basha, S.H., Priya, S., Serrani, R., Dundar, M., Krajcovic, J., Bertelli, M. (2020). Review of the function of SEMA3A in lymphatic vessel maturation and its potential as a candidate gene for lymphedema: Analysis of three families with rare causative variants. Lymphology, 53(2), 63-75.
 5. Michelini, S., Ricci, M., Veselenyiova, D., Kenanoglu, S., Kurti, D., Baglivo, M., Fiorentino, A., Basha, S.H., Priya, S., Serrani, R., Krajcovic, J., Dundar, M., Dautaj, A., Bertelli, M. (2020). TIE1 as a Candidate Gene for Lymphatic Malformations with or without Lymphedema. International Journal of Molecular Sciences, 21(18), 6780.
 6. Ricci, M., Compagna, R., Amato, B., Kenanoglu, S., Veselenyiova, D., Kurti, D., Baglivo, M., Basha, S.H., Serrani, R., Miggiano, G.A.D., Aquilanti, B., Matera, G., Marceddu, G., Velluti, V., Gagliardi, L., Dundar, M., Krajcovic, J., Bertelli, M. (2020). Mutations in the ARAP3 Gene in Three Families with Primary Lymphedema Negative for Mutations in Known Lymphedema-Associated Genes. International Journal of Genomics, 2020.
 7. Ricci, M., Amato, B., Barati, S., Compagna, R., Veselenyiova, D., Kenanoglu, S., Stuppia, L., Beccari, T., Baglivo, M., Kurti, D., Krajcovic, J., Serrani, R., Dundar, M., Basha, S.H., Chiurazzi, P., Bertelli, M. (2020). Two rare PROX1 variants in patients with lymphedema. Molecular Genetics & Genomic Medicine, 8(10), e1424.
 8. Ricci, M., Serrani, R., Amato, B., Compagna, R., Veselenyiova, D., Kenanoglu, S., Kurti, D., Baglivo, M., Krajcovic, J., Miggiano, G.A.D., Aquilanti, B., Matera, G., Velluti, V., Gagliardi, L., Dundar, M., Basha, S.H.Bertelli, M. (2020). CYP26B1 and its implications in lymphangiogenesis: Literature review and study of rare variants in two families. Lymphology, 53(1), 20-28.
 9. Michelini, S., Ricci, M., Serrani, R., Barati, S., Kenanoglu, S., Veselenyiova, D., Kurti, D., Baglivo, M., Basha, S.H., Priya, S., Dautaj, A., Dundar, M., Krajcovic, J., Bertelli, M. (2021). NOTCH1: Review of its role in lymphatic development and study of seven families with rare pathogenic variants. Molecular Genetics & Genomic Medicine, 9(1), e1529.
 10. Michelini, S., Ricci, M., Serrani, R., Stuppia, L., Beccari, T., Veselenyiova, D., Kenanoglu, S., Barati, S., Kurti, D., Baglivo, M., Basha, S.H., Krajcovic, J., Dundar, M., Bertelli, M. (2021). Possible Role of the RORC Gene in Primary and Secondary Lymphedema: Review of the Literature and Genetic Study of Two Rare Causative Variants. Lymphatic Research and Biology, 19(2), 129-133.
 11. Gatticchi, L., Veselenyiova, D., Miertus, J., Maltese, PE., Manara, E., Costantini, A., Benedetti S., Durovcikova, D., Krajcovic, J., Bertelli, M. (2021). Recessive multiple epiphyseal dysplasia and Stargardt disease in two sisters. Molecular Genetics & Genomic Medicine,
 12. Veselenyiova, D., Raabova, L., Schneiderova, M., Vesteg, M., Krajcovic, J. (2021). Calpains in Cyanobacteria and the Origin of Calpains. Current Genetics,
sk_SKSlovak