Mgr. Gabriela Krasňanská

Katedra biológie

rpt

doktorand (2. ročník)

Téma práce: Celoexómové sekvenovanie ako nástroj na identifikáciu raritných DNA variantov asociovaných s ochoreniami imunitného systému

školiteľ: RNDr. Michal Konečný, PhD.

Zameranie:

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

sk_SKSlovak