Mgr. Jana Kemenczeiová

Oddelenie biológie

doktorand (1. ročník)

Téma práce: Analýza virómu viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) a optimalizácia molekulárnej detekcie vírusových patogénov

školiteľ: Ing. Miroslav Glasa, DrSc.

Zameranie:

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

sk_SKSlovak