Mgr. Jana Kemenczeiová

Oddelenie biológie

doktorand (1. ročník)

Téma práce: Analýza virómu viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) a optimalizácia molekulárnej detekcie vírusových patogénov

školiteľ: Ing. Miroslav Glasa, DrSc.

Zameranie:

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

  • APVV-22-0067 – spoluriešiteľ – Viroidy – unikátne subvírusové patogény rastlín, ich diverzita a interakcie s hostiteľom, Trvanie: 7/2023-6/2027
  • VEGA2/0036/24 – spoluriešiteľ   Rastlinné endornavírusy: parazity alebo symbionty poľnohospodárskych plodín?, Trvanie: 1/2024 – 12/2027
  • FPPV-07-2024 – vedúci projektu – Analýza virómu viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) a molekulárna detekcia vírusových patogénov, Trvanie: 7/2023-6/2027

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

  1. Mrkvová, M. – Kemenczeiová, J. – Mihálik, D. (2022). Biologická a molekulárna charakterizácia dvoch izolátov vírusu žltej mozaiky fazule zo Slovenska. In: XXII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů. Brno: Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2022, 96 s.
  2. Kemenczeiová, J. – Achs, A. – Alaxin, P. – Mrkvová, M. (2023). Distribution of Bean yellow mosaic virus in selected peas varieties (Pium sativum L.). In Applied Natural Sciences – A Young Scientists Journal, s. 11 – 12. ISBN 978 – 80 – 88613 – 39 – 8

sk_SKSlovak