RNDr. Lenka Hutárová, PhD.

Katedra biológie

vysokoškolský pedagóg

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 2010 –  Bc. v odbore 4.2.1 Biológia, študijný program Biologia, Systematická biológia a ekológia, Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 2012 – Mgr. v odbore 4.2.1 Biológia, študijný program Botanika, Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 2016 – PhD. v odbore 4.2.1 Biológia, študijný program Botanika, Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 2019 – RNDr. v odbore 4.2.1. Biológia, študijný program Aplikovaná biológia, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Pracovisko:

 • 2016 – doteraz Odborný asistent, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 2013 – 2014 Odborná stáž (ERASMUS), Centrum polárnej ekológie, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach (6 mesiacov)

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: diverzita fototrofných mikroorganizmoch v terestrických a aeroterestrických biotopoch, adaptačné mechanizmy cyanobaktérií a rias na stresové podmienky (UV žiarenie, vysychanie, teplota,…), stratégia fototrofných mikroorganizmov pri kolonizácii nových substrátov a prežitie v nich

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 4; Diplomové 7; Rigorózne 0; Doktorandské 0

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

 • Od roku 2016 člen British Phycological Society (BPS)
 • Od roku 2020 člen The Systematic association

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • 2014 – 2015 − Riešiteľ grantu Univerzity Komenského − Projekt: Molekulárna a taxonomická identifikácia cyanobaktérií a rias na kostiach stavovcov v polárnych oblastiach.
 • 2014 – 2015 − Spoluriešiteľ APVV SK-CZ- 2013-0019 − Projekt: Molekulárna – morfologická diverzita a stresová odolnosť vláknitých zelených rias Klebsormidium pochádzajúcich z polárnych a stredoeurópskych biotopov.
 • 2013 – 2014 − Riešiteľ grantu Univerzity Komenského − Projekt: Molekulárna a taxonomická identifikácia cyanobaktérií Svalbardu, Arktída.
 • 2011 – 2013 − Spoluriešiteľ grant VEGA 1/0868/11− Projekt: Genetická diverzita terestrických oxyfototrofných mikroorganizmov polárnych oblastí.
 • 2017- súčastnosť VEGA projekt: Genetic equipment of Euglenid flagellates for intercellular communication, potential multicellularity and metabolism of sugars.

Spolupráca doma a v zahraničí:

 • NHM v Londýne, UK – Dr. Anne Jungblut
 • JCU v Českých Budějoviciach – Dr. Otakar Strunecký
 • FPV UCM – doc. Miroslav Horník

Kurzy a školenia:

 • 2020 Stáž cez projekt SAIA v Natural History Museum v Londýne, Náplň stáže: Štúdium mikrobiálnych spoločenstiev jazera Bonney, Antarktída.
 • 2019 Spolupráca s Natural History Museum v Londýne cez project Synthesys+ Názov projektu: Evaluation of DNA extraction and PCR protocols for phylogenetic analyses of cyanobacteria and their biogeography from historic herbarium specimens
 • 2013 – 2014 Erasmus+ Programme EU Higher Education Student Mobility, jednosemestrová stáž v Centre polárnej ekológie Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.
 • 2013 Účasť na kurze: Ekológia a determinácia zelených kokálnych rias, Mikrobiologický ústavom AV ČR v Třeboni.
 • 2013 Účasť na determinačnom kurze: Planktónne cyanobaktérie, Hydrobiologickým ústavom AV ČR v Českých Budějoviciach.
 • 2011 Účasť kurze: Kurz polárnej ekológia, Centrom polárnej ekológie Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach na stanici J. Svobodu, Svalbard, Arktída.

Vybrané publikácie:

 1. Raabová, L., & Kováčik, Ľ. (2013). Four aeroterrestrial algae grown at aspecial substrate of deglaciated coastal areas of Petuniabukta, Svalbard. Czech Polar Reports3(2), 157-162.
 2. Raabová, L., Elster, J., & Kováčik, Ľ. (2016). Phototrophic microflora colonizing substrates of man-made origin in Billefjorden Region, Central Svalbard. Czech Polar Reports6(1), 21-30..
 3. Johansen, J. R., Strunecký, O., Bohunická, M., Čapková, K. Č., Raabová, L., Dvořák, P., & Komárek, J. (2017). A revision of the genus Geitlerinema and a description of the genus Anagnostidinema gen. nov.(Oscillatoriophycidae, Cyanobacteria). Fottea.
 4. Raabova, L., Kovacik, L., Elster, J., & Strunecký, O. (2019). Review of the genus Phormidesmis (Cyanobacteria) based on environmental, morphological, and molecular data with description of a new genus Leptodesmis. Phytotaxa395(1), 1-16.
 5. Strunecky, O., Raabova, L., Bernardova, A., Ivanova, A. P., Semanova, A., Crossley, J., & Kaftan, D. (2020). Diversity of cyanobacteria at the Alaska North Slope with description of two new genera: Gibliniella and Shackletoniella. FEMS microbiology ecology96(3), fiz189.
 6. Veselenyiova, D., Raabova, L., Schneiderova, M., Vesteg, M., Krajcovic, J. (2021). Calpains in Cyanobacteria and the Origin of Calpains. Current Genetics,
sk_SKSlovak