Štátne skúšky

Oddelenie biológie

https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

sk_SKSlovak