Študentská vedecká konferencia 2023

Oddelenie biológie

Študentská vedecká konferencia 2023

Srdečne Vás pozývame na spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré je súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Termín konania: 4. apríla 2023 

Miesto konania: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Termín pre odovzdanie príspevkov je 19. marca 2023.

Všetky dôležité informácie nájdete v konferenčnom systéme ŠVK

sk_SKSlovak