Kategória: Nezaradené

Katedra biológie

Výzva Národného štipendijného programu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2022/2023 (https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-31-10-22-otvorena). Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2022 o 16:00 hod., pričom pobyty sa…
Read more

Konferencia Bratislava Symposium on Saccharides

Pripravovaná konferencia Chemického ústavu SAV na zámku v Smoleniciach oznamuje svoju 15. edíciu v dňoch 20. – 24. júna 2022. VIAC INFO

Pozvánka na prednášku profesora Dr. F. Renza

Vážené kolegyne a  kolegovia, milé študentky a študenti, srdečne Vás pozývame na prednášku profesora  Dr. Franza Renza, Leibniz Universität Hannover(Nemecko) zameranú na: výskum povrchu Marsu analýzu umeleckých obrazov spektrofotometrické metódy ako aj ďalšie zaujímavé témy, ktoré priblížia chémiu z netradičného uhla pohľadu. Prednáška sa uskutoční na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v budove na Nám. Jozefa Herdu,…
Read more

XX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva si Vás dovoľuje pozvať na XX. Vedeckú konferenciu študentov bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia, ktorá sa bude konať pod záštitou prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva 21. apríla 2022 na FBP SPU v Nitre. INFORMÁCIE: Konferencia sa uskutoční v hybridnom formáte…
Read more

Pozrite si vedátorský špeciál s prof. RNDr. Jurajom Krajčovičom, CSc. o evolúcii a našej DNA

Hosťom prvej epizódy vedátorského špeciálu, ktorého moderátorom je Samuel Kováčik (alias Vedátor) bol prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. vedúci Katedry biológie na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý sa vo svojej odbornej kariére venuje okrem iného aj evolučnej a molekulárnej biológii. Vypočujte si viac o evolúcii a jej súvise s…
Read more

XIX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Slovenská poľnohospodárska univerzita pozýva bakalárov a diplomantov na XIX. Vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia kde môžu prezentovať výsledky svojich prác. Konferencia sa bude konať online formou 22. apríla 2021 (štvrtok). Na konferenciu je už možné sa prihlasovať na stránke: https://sites.google.com/view/svkfbp/student-conference-of-fbfs Študenti môžu prihlasovať svoje práce do nasledovných sekcií: Kvalita a spracovanie surovín a potravín…
Read more

Oznam pre študentov

Organizácia pedagogického procesu od 26.4. – 7.5.2021 Milí študenti, vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s výskytom ochorenia COVID-19, budú laboratórne cvičenia v letnom semestri prebiehať blokovou výučbou v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia. Tieto sa budú realizovať v termíne 26.4.2021 – 7.5.2021, pričom podrobný rozpis pre jednotlivé ročníky je uvedený v prílohe. Počas týchto dvoch týždňov sa nebudú realizovať prednášky…
Read more

sk_SKSlovak