Študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2022

Oddelenie biológie

Študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2022

Fakulta prírodných vied UCM pozýva študentov 1.,2.,3. stupňa vysokoškolského štúdia na

Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu

Aplikované prírodné vedy

TERMÍN KONANIA: 13. apríl 2022

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií. V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Organizačný garant konferencie: Ing. Eva Ürgeová, PhD., eva.urgeova@ucm.sk, tel. č.: 033/55 65 338

Sekcie:
1. Aplikovaná chémia a environmentálna chémia
organizačný garant sekcie: RNDr. Zita Tokárová, PhD. (zita.tokarova@ucm.sk)

2. Aplikovaná biológia a biotechnológie
organizačný garant sekcie: doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD. (daniel.mihalik@ucm.sk)

3. Aplikovanie informačných a komunikačných technológií
organizačný garant sekcie: Ing. Jana Jurinová, PhD. (jana.jurinova@ucm.sk)

4. Sekcia študentov doktorandského štúdia
organizačný garant sekcie: Ing. Eva Ürgeová, PhD. (eva.urgeova@ucm.sk)

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania: budova UCM, Nám J. Herdu 2, Trnava
(v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie online)

Registrácia: do 4. apríla 2022

Prezentácia prác: 10 min + 5 min odborná diskusia

Prezentačná technika: dataprojektor

Rokovací jazyk: Sekcia 1 – 3: slovenský, český alebo anglický, Sekcia 4: anglický

Odovzdanie príspevkov: do 4. apríla 2022, v rozsahu 4 – 5 strán, martin.valica@ucm.sk

Predbežný program konferencie:

8:30 – 9:00otvorenie konferencie
9:15 – 12:00rokovanie v sekciách
12:00 – 13:00obedňajšia prestávka
13:30vyhlásenie výsledkov konferencie

Prihlášku na ŠVK APV 2022 nájdete TU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak