XX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Oddelenie biológie

XX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

si Vás dovoľuje pozvať na

XX. Vedeckú konferenciu študentov bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia,

ktorá sa bude konať pod záštitou prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

21. apríla 2022 na FBP SPU v Nitre.

INFORMÁCIE:

Konferencia sa uskutoční v hybridnom formáte s možnosťou osobnej prítomnosti študentov na FBP SPU v Nitre a on-line prostredníctvom MS Teams.

Tematické okruhy (sekcie):

 • Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu
 • Kvalita a spracovanie surovín a potravín živočíšneho pôvodu
 • Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
 • Aplikovaná biológia
 • Biotechnológie
 • Inovácie v potravinárstve

Miesto konania:

ONLINE prostredníctvom MS TEAMS platformy

Informácie:

konferencia je určená pre študentov dennej aj externej formy štúdia

 • rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský
 • príspevky budú prezentované formou prednášok
 • prednášajúcim bude k dispozícii dataprojektor
 • čas vyhradený na prezentáciu je 10 minút
 • odprezentované príspevky vo forme rozšírených abstraktov budú publikované v online publikácii v recenzovanom zborníku abstraktov

Dôležité termíny:

ŠABLÓNA ABSTRAKTU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak