AIS2

Oddelenie biológie

https://ais2.ucm.sk/ais/portal/changeLocale.do?locale=SK

Na UCM sa všetky vzdelávacie aktivity realizujú prostredníctvom akademického informačného systému AIS, ktorý rozširuje podporu informačných a komunikačných technológií nielen na oblasť vzdelávania, ale aj na oblasť vedy a výskumu, evidencie publikačnej a ďalších činností. Návody na práce s AIS sú rozdelené na viaceré postupy, z ktorých je možné vybrať Vami hľadané informácie. 

1. Prihlásenie do AIS a zmena hesla

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/prihl_a_zmena_hesla.pdf

2. Zobrazenie osobných údajov 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/osobneudaje.html

3. Zobrazenie harmonogramu akademického roka 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/harmonogram.html

4. Zobrazenie zápisného listu a hodnotení 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/hodnotenie.html

5. Tvorba zápisného listu a predzápis 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/predzapis.pdf

6. Prihlásenie na skúšku 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/skuska.html

7. Prihlásenie na tému záverečnej práce 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zaverecnapraca.html

8. Elektronická nástenka 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/elektronickanastenka.html

9. Študijné programy 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/studijneprogramy.html

10. Tlač hodnotení 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/tlac_hodnotenia.pdf

11. Tlač zápisného listu 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/tlac_zapis_listu.pdf

12. Elektronická prihláška – prihlásenie

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/eprihlaska-prihlasenie.pdf

13. Elektronická prihláška – osobné údaje 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/eprihlaska-osobne_udaje.pdf

14. Elektronická prihláška – štúdium

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/eprihlaska-studium.pdf

15. Štátne skúšky – prihlásenie 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/statnice.html

16. Administratívny systém – správy

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/adminsys.html

17. Ubytovanie – žiadosť 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/ubytovanie.pdf

18. Odovzdanie záverečnej práce 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp.pdf

19. Prihlásenie na skúšku v kalendári 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/prihlasenie_na_skusku.pdf

20. Elektronický zápis – postup

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/elektronicky_zapis.pdf

21. Elektronický zápis – tlač protokolu o študijnom pláne 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/elektronicky_zapis_tlac_protokolu.pdf

22. Elektronická návratka 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/elektronicka_navratka.pdf

23. Zobrazenie osobného čísla študenta 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zobrazenie_osobneho_cisla_studenta.pdf

24. Zobrazenie čísla odboru 

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zobrazenie_cisla_odboru.pdf

en_USEnglish