Month: February 2022

Oddelenie biológie

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač, denná forma štúdia na študijných programoch je vedená prezenčnou metódou. Pri externej forme uskutočňovania študijného programu sú používané rovnaké metódy ako pri dennej forme štúdia.  Katedra biológie FPV UCM v Trnave poskytuje v akademickom roku 2022/2023 akreditované štúdium v študijných programoch: Bakalárske jednoodborové štúdium (Bc.) – Aplikovaná biológia Magisterské jednoodborové štúdium…
Read more

XX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva si Vás dovoľuje pozvať na XX. Vedeckú konferenciu študentov bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia, ktorá sa bude konať pod záštitou prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva 21. apríla 2022 na FBP SPU v Nitre. INFORMÁCIE: Konferencia sa uskutoční v hybridnom formáte…
Read more

Študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2022

Fakulta prírodných vied UCM pozýva študentov 1.,2.,3. stupňa vysokoškolského štúdia na Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy TERMÍN KONANIA: 13. apríl 2022 Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú…
Read more

Usmernenie dekana FPV UCM

Výučba v dennej forme štúdia na FPV UCM od 21. februára 2022 bude prebiehať prezenčnou formou podľa platných rozvrhov.

en_USEnglish