Termíny na obhajoby semestrálnych projektov (bakalársky projekt I, semestrálnych prác I, semstrálnych prác III)

Oddelenie biológie

Termíny na obhajoby semestrálnych projektov (bakalársky projekt I, semestrálnych prác I, semstrálnych prác III)

Termíny budú nasledovné:

termín: 25.1.2024 (štvrtok) sa budú konať obhajoby bakalárskych projektov I a semestrálnych prác I (v PMŠ 2.5). Termín odovzdania práce (elektronicky v MS Teams) v požadovanom formáte a rozsahu je do dňa: 21.1.2024.

termín: 30.1.2024 (utorok) sa budú konať obhajoby semestrálnych prác III (v PMŠ 2.5). Termín odovzdania práce (elektronicky v MS Teams) v požadovanom formáte a rozsahu je do dňa: 25.1.2024.

      en_USEnglish