Month: March 2024

Oddelenie biológie

Jurovecké protozoologické dni/53rd Jirovec´s Protozological days

V dňoch 29. apríla až 3. mája 2024 sa v Karlovej Studánke, krásnej obci v srdci Jeseníkov, uskutočnia 53. Jurovecké protozoologické dni. Ako každý rok, aj tento rok organizuje túto konferenciu Protozoologická sekcia Českej parazitologickej spoločnosti, ale tento rok sa na nej zúčastní aj Katedra biológie a ekológie Ostravskej univerzity. Konferencia je zameraná na široké…
Read more

Študentská vedecká konferencia 2024

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Konferencia je určená pre študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Konferencia sa uskutoční 17. apríla, 2024 na UCM v Trnave! Všetky dôležité informácie…
Read more

en_USEnglish