Category: Dôležité oznamy

Oddelenie biológie

Teória, ktorá zmenila chápanie života

Vážení kolegovia a milí študenti, vypočujte a pozrite si zaujímavé a pútavé vystúpenie jedného z našich kolegov pána profesora RNDr. Juraja Krajčoviča, CSc. na tému “Teória, ktorá zmenila chápanie života”, ktorým reprezentoval naše Oddelenie biológie ako aj celú UCM v relácii na rtv: Aktuálne: 24 na počesť 164 výročia Darwinovej publikácie “O pôvode druhov”. Link…
Read more

Termíny na obhajoby semestrálnych projektov (bakalársky projekt I, semestrálnych prác I, semstrálnych prác III)

Termíny budú nasledovné: termín: 25.1.2024 (štvrtok) sa budú konať obhajoby bakalárskych projektov I a semestrálnych prác I (v PMŠ 2.5). Termín odovzdania práce (elektronicky v MS Teams) v požadovanom formáte a rozsahu je do dňa: 21.1.2024. termín: 30.1.2024 (utorok) sa budú konať obhajoby semestrálnych prác III (v PMŠ 2.5). Termín odovzdania práce (elektronicky v MS…
Read more

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač, denná forma štúdia na študijných programoch je vedená prezenčnou metódou. Pri externej forme uskutočňovania študijného programu sú používané rovnaké metódy ako pri dennej forme štúdia.  Katedra biológie FPV UCM v Trnave poskytuje v akademickom roku 2022/2023 akreditované štúdium v študijných programoch: Bakalárske jednoodborové štúdium (Bc.) – Aplikovaná biológia Magisterské jednoodborové štúdium…
Read more

Študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2022

Fakulta prírodných vied UCM pozýva študentov 1.,2.,3. stupňa vysokoškolského štúdia na Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy TERMÍN KONANIA: 13. apríl 2022 Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú…
Read more

Pozvánka na prednášku ,,Vírusy okolo násˮ

Pozývame Vás na prednášku Vírusy okolo nás, s Ing. Miroslavom Glasom, DrSc. Vírusy sú obligátne vnútrobunkové parazity s obrovskou variabilitou a schopnosťou rýchlo sa meniť, adaptovať a rozširovať v rôznych hostiteľských organizmoch. Hoci sú neviditeľné, infikujú všetky živé organizmy. V rámci prednášky si vysvetlíme, či sú všetky vírusy škodlivé a patogénne, aká je ich štruktúra…
Read more

Oznam pre študentov – rozvrh na ZS AR 2021/2022

Výučba v akademickom roku 2021/2022 sa začína dňa 21.9.2021 (utorok) prezenčnou formou pre všetkých študentov FPV. Stiahnite si priložené rozvrhy pre jednotlivé ročníky študijného programu Aplikovaná biológia: APBIO 1. ročník Bc. APBIO 2. ročník Bc. APBIO 3. ročník Bc. APBIO 1 ročník. Mgr. APBIO 2. ročník Mgr.

en_USEnglish