Category: Oznamy dekana

Oddelenie biológie

Dekan FPV UCM vyhlasuje výberové konanie

Profesor v študijnom odbore Biológia, Molekulárna biológia, Organická chémia, Aplikovaná informatika, Analytická chémia a Biotechnológie. Docent a odborný asistent vo viacerých odboroch. Termín výberového konania: 31.5.2022 (presný termín bude uchádzačom oznámený mailom) VIAC INFO

Usmernenie dekana FPV UCM

Výučba v dennej forme štúdia na FPV UCM od 21. februára 2022 bude prebiehať prezenčnou formou podľa platných rozvrhov.

en_USEnglish